video Akon :

Sorry, Blame It On Me


Extrait de son premier album Blame It On Me paru en 1997


video Akon - Booba - Lady Gaga

Akon